1. תקנון

  1. הקמפיין לבחירות – ענת ניר לבחירות מקדימות לכנסת אחראי באופן מלא על כל התוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בוץ

  2. ביטול עסקה - במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו ,מכל סיבה שהיא , מובהר במפורש , הקמפיין לענת ניר לבחירות מקדימות לכנסת יחזיר את החיוב לא יאוחר מ-30 יום.

  3. פרטיות - הריני מצהיר/ה בזאת שגילי מעל 18 שנים, ושאני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני לא תרמנו למועמד סכום העולה במצטבר על 11,370 ש״ח, כולל תרומה זו, מיום 01.01.2019. הריני מצהיר/ה כי כרטיס האשראי אשר באמצעותו מתבצעת תרומתי שייך לי באופן פרטי והתרומה מתבצעת מחשבוני הפרטי. אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים המזהים שימסרו על ידי בעת ביצוע התרומה והתשלום, לרבות פרטי תעודת הזהות, יימסרו למקבל התרומה לצורך דיווח למבקר המדינה לפי חוק

  4. מעבר לדיווח למבקר המדינה הקמפיין ענת ניר לבחירות מקדימות לכנסת לא ישתמש בפרטים האישיים בשום צורה.

 2. אודות – הקמפיין ענת ניר לבחירות מקדימות לכנסת מיועד לתמוך בהוצאות המועמדת לניהול ושיווק הקמפיין.

 3. יצירת קשר – תז: 037217064, מלצ'ט 8 דירה 5 תל אביב-יפו 6521512

 4. טלפון ליצירת קשר - 054-5838025

Copyright 2018 Anat Nir ©